logo

Kunstmakkers

Zelf maken is de kunst

Kunst, educatie en vrije tijd

Kunstmakkers is het jeugdlabel van Grafisch Atelier Hilversum. Onder die noemer bieden we onder andere de volgende activiteiten aan:

Kinderfeestjes

Vier met vriendjes en vriendinnetjes je partijtje in Grafisch Atelier Hilversum. Je kunt kiezen uit verschillende druktechnieken. Alle informatie vind je hier.

Familieatelier

Bij Grafisch Atelier Hilversum kun je elke laatste zondag van de maand terecht voor een middag drukwerk maken met het hele gezin. Bekijk de agenda voor de data.

Leerlijn Drukken

De overheid stimuleert scholen cultuureducatie in te bedden binnen het schoolcurriculum. De nadruk komt hierbij steeds meer te liggen op de lange leerlijn cultuureducatie. Grafisch Atelier Hilversum beschikt over een lange leerlijn Drukken die uitgezet wordt in een meerjarenplan. De lange leerlijn is opgebouwd volgens de richtlijnen van het SLO zoals deze in de TULE staan omschreven (kerndoelen 54, 55 en 56). De lessen van de leerlijn zijn opgenomen in de digitale methode voor beeldende vorming Laat Maar Zien.

Kunstmakkers ondersteunt de school met een maatgerichte aanpak. In een co-productie met school kan de leerlijn Drukken aansluiten op het huidige culturele programma, canon, tijdvak of thema. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Over Kunstmakkers

Kunstmakkers is ook de naam voor het team dat het educatieprogramma voor primair en middelbaar onderwijs ontwikkelt en uitvoert bij Grafisch Atelier Hilversum.

Zelf maken, zelf ervaren en beleven. In al onze projecten komt dit terug: kinderen kijken naar kunst, maken zelf kunst en vervolgens presenteren ze hun resultaten. In dit proces leren kinderen zich open te stellen voor anderen en zichzelf. Kinderen worden op een speelse manier geprikkeld en uitgedaagd tot het herkennen en durven uitdragen van een eigen wereldbeeld. Met Kunstmakkers leren kinderen om zichzelf te laten zien.